Subversion Repositories sql-ledger-old

Rev

Rev 114 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 finnarne 1
# These are all the texts to build the translations files.
2
# The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
3
# you can add the translation in this file or in the 'missing' file
4
# run locales.pl from this directory to rebuild the translation files
5
 
6
$self{texts} = {
7
 'AP'             => 'Závazky',
8
 'AP Aging'          => 'Analýza splatnosti',
114 finnarne 9
 'AP Outstanding'       => '',
10
 'AP Transaction'       => 'Fakturu přijmout',
2 finnarne 11
 'AP Transactions'       => 'Faktury přijaté',
12
 'AR'             => 'Pohledávky',
13
 'AR Aging'          => 'Analýza splatnosti',
114 finnarne 14
 'AR Outstanding'       => '',
15
 'AR Transaction'       => 'Fakturu vystavit',
2 finnarne 16
 'AR Transactions'       => 'Faktury vydané',
17
 'About'            => 'O programu',
18
 'Access Control'       => 'Přístupová práva',
19
 'Account'           => 'Účet',
20
 'Account Number'       => 'Číslo účtu',
21
 'Account Number missing!'   => 'Chybí číslo účtu!',
22
 'Account Type'        => 'Typ účtu',
23
 'Account Type missing!'    => 'Chybí typ účtu!',
114 finnarne 24
 'Account deleted!'      => 'Účet vymazán!',
25
 'Account saved!'       => 'Účet uložen!',
2 finnarne 26
 'Accounting'         => 'Účetnictví',
27
 'Accounting Menu'       => 'Menu účetnictví',
28
 'Accounts'          => 'Účty',
114 finnarne 29
 'Active'           => 'Aktivní',
2 finnarne 30
 'Add'             => 'Přidat',
31
 'Add Account'         => 'Založit účet',
114 finnarne 32
 'Add Accounts Payables Transaction' => 'Zápis závazku-přijaté faktury',
33
 'Add Accounts Receivables Transaction' => 'Zápis pohledávky-vydadané faktury',
34
 'Add Assembly'        => 'Založení nového výrobku',
35
 'Add Cash Transfer Transaction' => 'Převodní příkaz vytvořit',
36
 'Add Customer'        => 'Zápis nového zákazníka',
37
 'Add GIFI'          => 'GIFI založit',
38
 'Add General Ledger Transaction' => 'Přidat nový zápis do hlavní knihy',
39
 'Add Group'          => 'Skupinu založit',
40
 'Add POS Invoice'       => 'Prodejka zahotové- vytvořit',
41
 'Add Part'          => 'Vytvořit příjem zboží',
42
 'Add Project'         => 'Projekt-zakázku vytvořit',
43
 'Add Purchase Order'     => 'Nákupní objednávku vlastní',
44
 'Add Sales Invoice'      => 'Fakturu prodejní vytvořit',
45
 'Add Sales Order'       => 'Nová objednávka klienta (příjem)',
46
 'Add Service'         => 'Nový druh služby vytvořit',
47
 'Add Transaction'       => 'Novou transakci vytvořit',
48
 'Add User'          => 'Nového uživatele vytvořit',
49
 'Add Vendor'         => 'Nového dodavatele vytvořit',
50
 'Add Vendor Invoice'     => 'Dodavatelskou fakturu zapsat',
2 finnarne 51
 'Address'           => 'Adresa',
52
 'Administration'       => 'Administrace',
114 finnarne 53
 'Administrator'        => 'Správce systému',
2 finnarne 54
 'All'             => 'Vše',
55
 'All Datasets up to date!'  => 'Všechna data jsou aktualizována',
56
 'Amount'           => 'Částka',
114 finnarne 57
 'Amount Due'         => 'Částka je splatná',
58
 'Amount does not equal applied!' => 'Částka nesouhlasí',
59
 'Amount missing!'       => 'Částka cybí',
60
 'Applied'           => 'Vybráno',
2 finnarne 61
 'Apr'             => 'Dub',
62
 'April'            => 'Duben',
114 finnarne 63
 'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'Opravdu chcete vymazat fakturu číslo?',
64
 'Are you sure you want to delete Order Number' => 'Opravdu chcete vymazat objednávku číslo?',
2 finnarne 65
 'Are you sure you want to delete Transaction' => 'Opravdu chcete vymazat transakci?',
66
 'Assemblies'         => 'Výrobky',
114 finnarne 67
 'Assemblies restocked!'    => 'Výrobky jsou na skladě!',
68
 'Assemblynumber missing!'   => 'Chybí číslo výrobku!',
69
 'Asset'            => 'Aktiva/užití majetku',
70
 'Attachment'         => 'Jako přílohy',
71
 'Audit Control'        => 'Kontrola účetních knih',
2 finnarne 72
 'Aug'             => 'Srp',
73
 'August'           => 'Srpen',
114 finnarne 74
 'BOM'             => 'Číselník',
2 finnarne 75
 'Backup'           => 'Záloha',
76
 'Backup sent to'       => 'Záloha odeslána na adresu',
114 finnarne 77
 'Balance'           => 'Rozvaha',
78
 'Balance Sheet'        => 'Rozvaha-výkaz',
79
 'Bcc'             => 'Bcc',
80
 'Beginning Balance'      => 'Počáteční rozvaha',
81
 'Bin'             => 'Umístění',
82
 'Books are open'       => 'Účetní knihy jsou otevřeny',
2 finnarne 83
 'Bought'           => 'Nakoupeno',
84
 'Business Number'       => 'IČO',
114 finnarne 85
 'C'              => 'C',
2 finnarne 86
 'COGS'            => 'Náklady na prodané zboží',
114 finnarne 87
 'Cannot create Lockfile!'   => 'Lockfile nelze vytvořit!',
88
 'Cannot delete account!'   => 'Účet nelze vymazat!',
89
 'Cannot delete customer!'   => 'Zákazníka nelze vymazat!',
2 finnarne 90
 'Cannot delete default account!' => 'Účet je nastaven jako defaultní, nelze jej proto vymamazat!',
114 finnarne 91
 'Cannot delete invoice!'   => 'Fakturu nelze vymazat!',
92
 'Cannot delete item!'     => 'Položku zboží nelze vymazat!',
93
 'Cannot delete order!'    => 'Objednávku nelze vymazat!',
94
 'Cannot delete transaction!' => 'Zaučtování nelze vymazat!',
95
 'Cannot delete vendor!'    => 'Dodavatele nelze vymazat!',
96
 'Cannot post invoice for a closed period!' => 'Datum faktury je v uzavřeném období! ',
97
 'Cannot post invoice!'    => 'Fakturu není možné zaúčtovat!',
98
 'Cannot post payment for a closed period!' => 'Není možné do uzavřených účetních knih zaúčtovat platbu!',
99
 'Cannot post payment!'    => 'Platbu nelze zaúčtovat!',
100
 'Cannot post transaction for a closed period!' => 'Do uzavřeného období nelze zapisovat účetní operaci!',
101
 'Cannot post transaction!'  => 'Trasankci nelze zaúčtovat!',
102
 'Cannot process payment for a closed period!' => 'V uzavřeném období nelze platbu zaúčtovat!',
103
 'Cannot save account!'    => 'Účet nelze uložit!',
104
 'Cannot save order!'     => 'Objednávku nelze uložit!',
105
 'Cannot save preferences!'  => 'Uživatelské nastavení nemůže být uloženo!',
106
 'Cannot set account for more than one of AR, AP or IC' => '',
107
 'Cannot stock assemblies!'  => 'Výrobek nemůže být uskladněn!',
108
 'Cash'            => 'Pokladna',
109
 'Cash based'         => 'Prodej za hotové!',
110
 'Cc'             => 'Cc',
111
 'Change'           => 'Směnit peníze',
2 finnarne 112
 'Change Admin Password'    => 'Změnit heslo administrátora',
113
 'Change Password'       => 'Změnit heslo',
114
 'Character Set'        => 'Znaková sada',
115
 'Chart of Accounts'      => 'Účtový rozvrh',
114 finnarne 116
 'Check'            => 'Šek',
117
 'Check printed!'       => 'Šek je vytištěn!',
118
 'Check printing failed!'   => 'Tisk šeku se nezdařil!',
2 finnarne 119
 'Click on login name to edit!' => 'Pro úpravy klikněte na jméno uživatele',
120
 'Close Books up to'      => 'Uzavřít účetní knihy do',
114 finnarne 121
 'Closed'           => 'Uzavřeno',
2 finnarne 122
 'Company'           => 'Firma',
123
 'Compare to'         => 'Porovnáno k',
124
 'Confirm!'          => 'Podtvrďte!',
114 finnarne 125
 'Connect to'         => 'Jako předlohu použijte',
2 finnarne 126
 'Contact'           => 'Kontakt',
127
 'Continue'          => 'Pokračování',
128
 'Copies'           => 'Kopie',
129
 'Copy to COA'         => 'Zkopírovat do účtového rozvrhu',
130
 'Create Chart of Accounts'  => 'Vytvořit účtový rozvrh',
114 finnarne 131
 'Create Dataset'       => 'Vytvořit dataset-databanku',
2 finnarne 132
 'Credit'           => 'Dal',
133
 'Credit Limit'        => 'Úvěrový limit',
134
 'Curr'            => 'Měna',
135
 'Currency'          => 'Měna',
114 finnarne 136
 'Current'           => 'Částka měny',
2 finnarne 137
 'Customer'          => 'Odběratel',
114 finnarne 138
 'Customer Transaction History' => '',
139
 'Customer deleted!'      => 'Odběratel vymazán!',
140
 'Customer missing!'      => 'Jméno zákazníka chybí!',
141
 'Customer not on file!'    => 'Zákazník není v databázi!',
142
 'Customer saved!'       => 'Zákazník je uložen!',
143
 'Customers'          => 'Zákazník',
2 finnarne 144
 'DBI not installed!'     => 'DBI není nainstalováno',
145
 'Database'          => 'Databáze',
146
 'Database Administration'   => 'Správa databáze',
147
 'Database Driver not checked!' => 'Nepodařilo se zkontrolovat ovladač databáze',
148
 'Database Host'        => 'Databázový server',
114 finnarne 149
 'Database User missing!'   => 'Chybí jméno uživatele pro přihlášení k databázi!',
150
 'Dataset'           => 'Databáze',
151
 'Dataset is newer than version!' => 'Instalována verze databáze je novější než užívaná verze',
152
 'Dataset missing!'      => 'Není zadána databáze!',
153
 'Dataset updated!'      => 'Databázi občerstvit!',
2 finnarne 154
 'Date'            => 'Datum',
114 finnarne 155
 'Date Format'         => 'Formát datumu',
156
 'Date Paid'          => 'Datum zaplacení',
157
 'Date missing!'        => 'Datum chybí!',
2 finnarne 158
 'Debit'            => 'Má dáti',
159
 'Dec'             => 'Pro',
160
 'December'          => 'Prosinec',
114 finnarne 161
 'Decimalplaces'        => 'Desetiné místa',
162
 'Decrease'          => 'mínus',
2 finnarne 163
 'Delete'           => 'Vymazat',
164
 'Delete Account'       => 'Vymazat účet',
165
 'Delete Dataset'       => 'Zrušit dataset',
114 finnarne 166
 'Delivery Date'        => 'Datum dodání',
167
 'Deposit'           => 'K dobru-dobropis',
2 finnarne 168
 'Description'         => 'Popis',
114 finnarne 169
 'Detail'           => '',
170
 'Difference'         => 'Rozdíl',
2 finnarne 171
 'Directory'          => 'Adresář',
114 finnarne 172
 'Disc'            => 'Sleva',
2 finnarne 173
 'Discount'          => 'Sleva',
114 finnarne 174
 'Done'            => 'Provedeno',
175
 'Drawing'           => 'Plánek-skica',
176
 'Driver'           => 'Ovladač',
177
 'Dropdown Limit'       => 'Ohraničení výběru',
2 finnarne 178
 'Due Date'          => 'Datum splatnosti',
179
 'Due Date missing!'      => 'Chybí datum splatnosti!',
180
 'E-mail'           => 'E-mail',
114 finnarne 181
 'E-mail Statement to'     => 'Výpis z konta poslat E-mailem',
2 finnarne 182
 'E-mail address missing!'   => 'Chybí E-mailová adresa!',
114 finnarne 183
 'Edit'            => 'Pořidit zápis',
2 finnarne 184
 'Edit Account'        => 'Upravit účet',
114 finnarne 185
 'Edit Accounts Payables Transaction' => 'Zpracovat závazek-nákup',
186
 'Edit Accounts Receivables Transaction' => 'Zpracovat pohledávku - prodej',
2 finnarne 187
 'Edit Assembly'        => 'Upravit výrobek',
114 finnarne 188
 'Edit Cash Transfer Transaction' => 'Převodní příkaz vystavit',
189
 'Edit Customer'        => 'Upravit údaje zákazníka',
190
 'Edit GIFI'          => 'GIFI',
2 finnarne 191
 'Edit General Ledger Transaction' => 'Opravit záznam v hlavní knize',
114 finnarne 192
 'Edit Group'         => 'Vytvořit skupinu',
193
 'Edit POS Invoice'      => 'Vystavit prodejku',
2 finnarne 194
 'Edit Part'          => 'Upravit zboží',
114 finnarne 195
 'Edit Preferences for'    => 'Uživatelské nastavení pro',
196
 'Edit Project'        => 'Projekt-Zakázku upravit',
2 finnarne 197
 'Edit Purchase Order'     => 'Upravit vystavenou objednávku',
114 finnarne 198
 'Edit Sales Invoice'     => 'Zpracovat prodejní fakturu',
2 finnarne 199
 'Edit Sales Order'      => 'Upravit přijatou objednávku',
200
 'Edit Service'        => 'Upravit službu',
201
 'Edit Template'        => 'Upravit šablonu',
202
 'Edit User'          => 'Upravit uživatele',
114 finnarne 203
 'Edit Vendor'         => 'Zapsat dodavatele',
204
 'Edit Vendor Invoice'     => 'Zapsat dodavatelskou fakturu',
205
 'Employee'          => 'Referent',
206
 'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Zápis na protiúčet pro všechna účetní období aktualizovat',
2 finnarne 207
 'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Vložte zkratky měn (max. 3 znaky) oddělené dvojtečkou pro domácí i cizí měny (např. CZK:USD:EUR)',
114 finnarne 208
 'Equity'           => 'Pasiva/Vlastní jmění',
2 finnarne 209
 'Exch'            => 'Kurz',
114 finnarne 210
 'Exchange Rate'        => 'Měnový kurz',
211
 'Exchange rate for payment missing!' => 'Chybí měnový kurz pro platbu!',
212
 'Exchange rate missing!'   => 'Chybí měnový kurz!',
213
 'Existing Datasets'      => 'Existujíci databáze',
2 finnarne 214
 'Expense'           => 'Náklady',
215
 'Expense Account'       => 'Nákladový účet',
114 finnarne 216
 'Expense/Asset'        => 'Náklady/pořízení věcí',
217
 'Extended'          => 'Total',
218
 'FX'             => 'FX',
2 finnarne 219
 'Fax'             => 'Fax',
220
 'Feb'             => 'Úno',
221
 'February'          => 'Únor',
222
 'Foreign Exchange Gain'    => 'Kurzový zisk',
223
 'Foreign Exchange Loss'    => 'Kurzová ztráta',
114 finnarne 224
 'Foreign Price'        => '',
225
 'From'            => 'od',
226
 'GIFI'            => 'GIFI',
227
 'GIFI deleted!'        => 'GIFI vymazáno!',
228
 'GIFI missing!'        => 'Chybí GIFI!',
229
 'GIFI saved!'         => 'GIFI je uloženo!',
230
 'GL Transaction'       => 'Zápis do hlavní knihy',
2 finnarne 231
 'General Ledger'       => 'Hlavní kniha',
232
 'Goods & Services'      => 'Zboží a služby',
114 finnarne 233
 'Group'            => 'Skupina',
234
 'Group Items'         => 'Dát zboží do skupiny',
235
 'Group deleted!'       => 'Skupina je vymazána!',
236
 'Group missing!'       => 'Chybí skupina!',
237
 'Group saved!'        => 'Skupina je uložena',
238
 'Groups'           => 'Skupiny',
2 finnarne 239
 'HTML Templates'       => 'HTML šablony',
240
 'Heading'           => 'Nadpis',
114 finnarne 241
 'History'           => '',
2 finnarne 242
 'Host'            => 'Server',
243
 'Hostname missing!'      => 'Chybí jméno serveru!',
244
 'ID'             => 'ID',
114 finnarne 245
 'Image'            => 'Obrázek-Grafika',
2 finnarne 246
 'In-line'           => 'Vložené',
114 finnarne 247
 'Include Exchange Rate Difference' => '',
2 finnarne 248
 'Include in Report'      => 'Zahrnovat v sestavě',
249
 'Include in drop-down menus' => 'Ukazovat v drop-down menu',
250
 'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Zahrnovat tento účet ve formulářích odběratelů/dodavatelů, aby bylo možné označit je za zdanitelné?',
251
 'Income'           => 'Výnosy',
252
 'Income Account'       => 'Výnosový účet',
253
 'Income Statement'      => 'Výsledovka',
114 finnarne 254
 'Incorrect Dataset version!' => 'Špatná verze databáze!',
2 finnarne 255
 'Incorrect Password!'     => 'Nesprávné heslo!',
114 finnarne 256
 'Increase'          => 'plus',
2 finnarne 257
 'Individual Items'      => 'Komponenty výrobku',
258
 'Inventory'          => 'Zásoby',
259
 'Inventory Account'      => 'Účet zásob',
260
 'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'Před vyřazením výrobu, musí být stav na skladě nulový!',
261
 'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Před vyřazením zboží musí být množství na skladě nulové',
262
 'Invoice'           => 'Faktura',
263
 'Invoice Date'        => 'Datum vystavení',
264
 'Invoice Date missing!'    => 'Chybí datum vystavení!',
265
 'Invoice Number'       => 'Číslo faktury',
266
 'Invoice Number missing!'   => 'Chybí číslo faktury!',
114 finnarne 267
 'Invoice deleted!'      => 'Faktura je vymazána',
268
 'Invoice posted!'       => 'Faktura je zaúčtována',
269
 'Invoices'          => 'Faktury',
270
 'Is this a summary account to record' => 'Řídící-sumový účet pro',
271
 'Item deleted!'        => 'Položka je vymazána!',
2 finnarne 272
 'Item not on file!'      => 'Tato položka není v databázi!',
273
 'Jan'             => 'Led',
274
 'January'           => 'Leden',
275
 'Jul'             => 'Čec',
276
 'July'            => 'Červenec',
277
 'Jun'             => 'Čer',
278
 'June'            => 'Červen',
279
 'LaTeX Templates'       => 'LaTeX šablony',
280
 'Language'          => 'Jazyk',
114 finnarne 281
 'Last Cost'          => 'Poslední náklady',
2 finnarne 282
 'Last Invoice Number'     => 'Číslo poslední faktury',
114 finnarne 283
 'Last Numbers & Default Accounts' => 'Pořadové čísla a standardní čísla účtů',
284
 'Last Purchase Order Number' => 'Pořadové číslo poslední nákupní objednávky',
285
 'Last Sales Order Number'   => 'Pořadové číslo poslední prodejní objednávky',
2 finnarne 286
 'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => 'Pro lokální databázi, nezadávejte adresu serveru a port.',
114 finnarne 287
 'Liability'          => 'Pasiva/Původ zdrojů',
2 finnarne 288
 'Licensed to'         => 'Licencováno pro',
289
 'Line Total'         => 'Řádek celkem',
114 finnarne 290
 'Link'            => 'Vazby-propojení',
2 finnarne 291
 'Link Accounts'        => 'Vazby mezi účty',
114 finnarne 292
 'List Accounts'        => 'Účetní osnova',
293
 'List GIFI'          => 'GIFI',
294
 'List Price'         => 'Cenníkova cena',
2 finnarne 295
 'List Transactions'      => 'Vypsat transakce',
114 finnarne 296
 'Lock System'         => 'Systém uzamknout!',
297
 'Lockfile created!'      => 'Uzavírací soubor je vytvořen!',
298
 'Lockfile removed!'      => 'Uzavírací soubor je vymazán!',
2 finnarne 299
 'Login'            => 'Uživatelské jméno',
114 finnarne 300
 'Login name missing!'     => 'Chybné uživatelské jméno!',
2 finnarne 301
 'Logout'           => 'Odhlásit',
302
 'Make'            => 'Výrobce',
303
 'Mar'             => 'Bře',
304
 'March'            => 'Březen',
305
 'May'             => 'Květen',
306
 'May '            => 'Kvě',
307
 'Message'           => 'Zpráva',
114 finnarne 308
 'Microfiche'         => 'Mikrofilm',
2 finnarne 309
 'Model'            => 'Model',
114 finnarne 310
 'Multibyte Encoding'     => 'Multibyte Encoding',
311
 'N/A'             => 'N/A',
2 finnarne 312
 'Name'            => 'Jméno',
114 finnarne 313
 'Name missing!'        => 'Chybí jméno!',
2 finnarne 314
 'New Templates'        => 'Nové šablony',
315
 'No'             => 'Ne',
316
 'No Database Drivers available!' => 'Není instalován žádný ovladač databáze!',
114 finnarne 317
 'No Dataset selected!'    => 'Není zvolená žádná databáze!',
2 finnarne 318
 'No email address for'    => 'Chybí emailová adresy pro',
114 finnarne 319
 'No.'             => 'Č.',
2 finnarne 320
 'Notes'            => 'Poznámky',
114 finnarne 321
 'Nothing applied!'      => 'Nic jste nevybrali!',
322
 'Nothing selected!'      => 'Nic nebylo vybráno!',
323
 'Nothing to delete!'     => 'Tyto položky nesní být vymazány!',
2 finnarne 324
 'Nov'             => 'Lis',
325
 'November'          => 'Listopad',
326
 'Number'           => 'Číslo',
327
 'Number Format'        => 'Číselný formát',
114 finnarne 328
 'Number missing in Row'    => 'Chybějící číslo v řádku',
329
 'O'              => 'O',
330
 'Obsolete'          => 'K vyřazení-malá prodejnost',
2 finnarne 331
 'Oct'             => 'Říj',
332
 'October'           => 'Říjen',
114 finnarne 333
 'On Hand'           => 'K dispozici-na skadě',
334
 'On Order'          => 'Na objednávku',
2 finnarne 335
 'Open'            => 'Otevřené',
336
 'Oracle Database Administration' => 'Oracle Správa databáze',
337
 'Order'            => 'Objednávka',
338
 'Order Date'         => 'Datum objednávky',
339
 'Order Date missing!'     => 'Chybí datum objednávky!',
340
 'Order Entry'         => 'Zadání objednávky',
341
 'Order Number'        => 'Objednávka číslo',
342
 'Order Number missing!'    => 'Chybí číslo objednávky!',
114 finnarne 343
 'Order deleted!'       => 'Objednávka vymazána!',
344
 'Order saved!'        => 'Objednávka uložena!',
345
 'Ordered'           => 'Objednáno pro zákazníka',
346
 'Orphaned'          => 'Nikdy nebyl použit',
347
 'Out of balance!'       => 'Sumy nesouhlasí, jsou rozdílné!',
348
 'Outstanding'         => '',
349
 'PDF'             => 'PDF',
350
 'POS'             => 'Pokladna',
351
 'POS Invoice'         => 'Prodejka',
352
 'Packing List'        => 'Balný-dodací list',
2 finnarne 353
 'Packing List Date missing!' => 'Chybí datum dodacího listu',
114 finnarne 354
 'Packing List Number missing!' => 'Chybí číslo balného-dodacího listu!',
2 finnarne 355
 'Paid'            => 'Zaplaceno',
114 finnarne 356
 'Paid in full'        => 'Plně zaplaceno',
357
 'Part'            => 'Díl',
358
 'Partnumber'         => '',
359
 'Partnumber missing!'     => 'Chybí číslo dílu!',
2 finnarne 360
 'Parts'            => 'Díly',
114 finnarne 361
 'Parts Inventory'       => 'Inventurní seznam dílů',
2 finnarne 362
 'Password'          => 'Heslo',
114 finnarne 363
 'Password changed!'      => 'heslo změněno!',
2 finnarne 364
 'Payables'          => 'Závazky',
365
 'Payment'           => 'Platba',
366
 'Payment date missing!'    => 'Chybí datum platby!',
114 finnarne 367
 'Payment posted!'       => 'Platba je zaúčtována!',
2 finnarne 368
 'Payments'          => 'Platby',
369
 'Pg Database Administration' => 'Pg Správa databáze',
114 finnarne 370
 'PgPP Database Administration' => 'PgPP Správa databáze',
2 finnarne 371
 'Phone'            => 'Telefon',
372
 'Port'            => 'Port',
373
 'Port missing!'        => 'Chybí číslo portu!',
114 finnarne 374
 'Post'            => 'Zaúčtuj',
375
 'Post as new'         => 'Nově zaúčtuj',
376
 'Posted!'           => 'Zaúčtováno!',
377
 'Postscript'         => 'Postscript',
378
 'Preferences'         => 'Nastavení uživatele',
379
 'Preferences saved!'     => 'Nastavení uživatele bylo uloženo!',
2 finnarne 380
 'Price'            => 'Cena',
114 finnarne 381
 'Print'            => 'Tisknout',
2 finnarne 382
 'Printer'           => 'Tiskárna',
114 finnarne 383
 'Project'           => 'Projekt-zakázka',
384
 'Project Number'       => 'Číslo Projektu-zakázky',
385
 'Project Number missing!'   => 'Cybí číslo Projektu-zakázky',
386
 'Project deleted!'      => 'Projekt-zakázka je vymazána!',
387
 'Project saved!'       => 'Projekt-zakázka je uložena!',
388
 'Projects'          => 'Projekty-zakázky',
2 finnarne 389
 'Purchase Order'       => 'Vystavená objednávka',
390
 'Purchase Orders'       => 'Vystavené objednávky',
391
 'Qty'             => 'Množství',
114 finnarne 392
 'R'              => 'R',
2 finnarne 393
 'ROP'             => 'ROP',
394
 'Rate'            => 'Sazba',
114 finnarne 395
 'Recd'            => 'Recd',
396
 'Receipt'           => 'Potvrzení',
397
 'Receipt printed!'      => 'Potvrzení se tiskne',
398
 'Receipt printing failed!'  => 'Tisk potvrzení se nezdařil',
399
 'Receipts'          => 'Potvrzení',
2 finnarne 400
 'Receivables'         => 'Pohledávky',
114 finnarne 401
 'Reconciliation'       => 'Vyrovnání',
2 finnarne 402
 'Record in'          => 'Zaúčtovat do',
114 finnarne 403
 'Reference'          => 'Reference',
404
 'Reference missing!'     => 'Reference chybí!',
2 finnarne 405
 'Remaining'          => 'Zbývá',
406
 'Report for'         => 'Výkaz za',
407
 'Reports'           => 'Sestavy',
408
 'Required by'         => 'Požadováno do',
409
 'Retained Earnings'      => 'Nerozdělený zisk',
114 finnarne 410
 'Sale'            => 'Prodej',
2 finnarne 411
 'Sales'            => 'Příjmy z prodeje',
114 finnarne 412
 'Sales Invoice'        => 'Prodejní faktura',
413
 'Sales Invoices'       => '',
2 finnarne 414
 'Sales Order'         => 'Přijatá objednávka',
415
 'Sales Orders'        => 'Přijaté objednávky',
114 finnarne 416
 'Salesperson'         => 'Obchodník',
2 finnarne 417
 'Save'            => 'Uložit',
114 finnarne 418
 'Save as new'         => 'Ulož jako nově',
2 finnarne 419
 'Save to File'        => 'Uložit do souboru',
420
 'Screen'           => 'Na obrazovku',
114 finnarne 421
 'Search'           => '',
422
 'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'Zvolte databázi, kterou chcete vymazat a stiskněte "Pokračovat"',
423
 'Select all'         => 'Vybrat vše',
2 finnarne 424
 'Select from one of the items below' => 'Zvolte z níže uvedených položek',
114 finnarne 425
 'Select from one of the names below' => 'Zvolte z níže uvedených jmen',
426
 'Select postscript or PDF!'  => 'Vyberte postscript nebo PDF!',
2 finnarne 427
 'Sell Price'         => 'Prodejní cena',
428
 'Send by E-Mail'       => 'Poslat e-mailem',
429
 'Sep'             => 'Zář',
430
 'September'          => 'Září',
431
 'Service'           => 'Služba',
432
 'Service Items'        => 'Položky služeb',
114 finnarne 433
 'Servicenumber missing!'   => 'Chybí číslo služby!',
2 finnarne 434
 'Services'          => 'Služby',
435
 'Setup Templates'       => 'Nastavení šablon',
114 finnarne 436
 'Ship'            => 'Zasilatelství',
437
 'Ship to'           => 'Zaslat na',
438
 'Ship via'          => 'Dopravní prostředek',
2 finnarne 439
 'Short'            => 'Krátký výpis',
440
 'Signature'          => 'Podpis',
441
 'Sold'            => 'Prodané',
442
 'Source'           => 'Zdroj',
443
 'Standard'          => 'Standardní',
114 finnarne 444
 'Statement'          => 'Výpis',
445
 'Statement Balance'      => 'Výpis rozvahy',
446
 'Statement sent to'      => 'Výpis pošli komu',
447
 'Statements sent to printer!' => 'Výpis vytisknout',
448
 'Stock'            => 'Uskladněno',
449
 'Stock Assembly'       => 'Uskladněné výrobky',
450
 'Stylesheet'         => 'Předloha stylu',
2 finnarne 451
 'Subject'           => 'Předmět',
452
 'Subtotal'          => 'Mezisoučet',
114 finnarne 453
 'Summary'           => '',
2 finnarne 454
 'System'           => 'Systém',
455
 'Tax'             => 'Daň',
456
 'Tax Accounts'        => 'Daňové účty',
457
 'Tax Included'        => 'Cena včetně daně',
114 finnarne 458
 'Tax collected'        => 'Přijaté daně-DPH',
459
 'Tax paid'          => 'Daně',
2 finnarne 460
 'Taxable'           => 'Zdanitelné',
114 finnarne 461
 'Template saved!'       => 'Šablony uloženy',
2 finnarne 462
 'Templates'          => 'Šablony',
463
 'Terms: Net'         => 'Netto',
114 finnarne 464
 'Text Templates'       => '',
465
 'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'Uvedené databáze nejsou využívány a mohou být vymazány',
2 finnarne 466
 'The following Datasets need to be updated' => 'Následující data musí být aktualizována',
467
 'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'Toto je předběžná kontrola existence zdrojových dokumentů. V této fázi nebude databáze aktualizována.',
114 finnarne 468
 'Till'            => 'Pokladna-šuplík',
2 finnarne 469
 'To'             => 'do',
470
 'To add a user to a group edit a name, change the login name and save. A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => 'Pro přidání uživatele do skupiny otevřete existujícího uživatele a uložte jej s jiným uživatelským jménem. Nový uživatel bude vytvořen s totožným nastavením všech proměnných.',
114 finnarne 471
 'Top Level'          => 'Hlavní popis',
2 finnarne 472
 'Total'            => 'Celkem',
114 finnarne 473
 'Transaction Date missing!'  => 'Chybí datum transakce!',
474
 'Transaction deleted!'    => 'Transakce je vymazána!',
475
 'Transaction posted!'     => 'Transakce je zaúčtována!',
2 finnarne 476
 'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Editace všech položek zakázána (je nutné provést storno a nové zadání)',
477
 'Transaction reversal enforced up to' => 'Editace položek zakázána do',
478
 'Transactions'        => 'Položky',
479
 'Transactions exist, cannot delete customer!' => 'Odběratele nelze vymazat, protože k němu existují transakce!',
480
 'Transactions exist, cannot delete vendor!' => 'Dodavatele nelze vymazat, protože k němu existují transakce!',
481
 'Transactions exist; cannot delete account!' => 'Účet nelze vymazat, protože na něm je účtováno!',
114 finnarne 482
 'Transfer'          => 'Převod peněz',
2 finnarne 483
 'Trial Balance'        => 'Obratová předvaha',
484
 'Unit'            => 'Jednotka',
485
 'Unit of measure'       => 'Měrná jednotka',
114 finnarne 486
 'Unlock System'        => 'Systém uvolnit',
487
 'Update'           => 'Občerstvit-aktualizovat',
2 finnarne 488
 'Update Dataset'       => 'Aktualizovat data',
114 finnarne 489
 'Updated'           => 'Občerstveno-aktualizovano',
490
 'Upgrading Dataset'      => 'Obnova databáze ze',
2 finnarne 491
 'Use Templates'        => 'Využít šablony',
492
 'User'            => 'Uživatel',
114 finnarne 493
 'User deleted!'        => 'Uživatel vymazán!',
494
 'User saved!'         => 'Uživatel uložen!',
2 finnarne 495
 'Vendor'           => 'Dodavatel',
114 finnarne 496
 'Vendor Invoice'       => 'Dodavatelská faktura',
497
 'Vendor Invoices'       => '',
498
 'Vendor Transaction History' => '',
499
 'Vendor deleted!'       => 'Dodavatel vymazán!',
500
 'Vendor missing!'       => 'Dodavatel chybí!',
501
 'Vendor not on file!'     => 'Dodavatel není v databázi!',
502
 'Vendor saved!'        => 'Dodavatel je uložen',
503
 'Vendors'           => 'Dodavatelé',
2 finnarne 504
 'Version'           => 'Verze',
505
 'Weight'           => 'Váha',
506
 'Weight Unit'         => 'Jednotka váhy',
507
 'What type of item is this?' => 'O jaký typ položky se jedná?',
508
 'Year End'          => 'Konec roku',
509
 'Yes'             => 'Ano',
114 finnarne 510
 'You are logged out!'     => 'Odhlášení-nashledanou',
2 finnarne 511
 'You did not enter a name!'  => 'Nezadal jste jméno!',
512
 'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Pro lokální i vzdálené připojení je nutné zadat adresu serveru a port!',
114 finnarne 513
 'account cannot be set to any other type of account' => '',
514
 'as at'            => 'ke stavu',
2 finnarne 515
 'collected on sales'     => 'vybráno na výstupu',
516
 'days'            => 'dní',
517
 'does not exist'       => 'neexistuje',
114 finnarne 518
 'done'            => 'Provedeno',
2 finnarne 519
 'ea'             => 'm.j.',
520
 'emailed to'         => 'odesláno na adresu',
521
 'for Period'         => 'za období',
522
 'is already a member!'    => 'již existuje!',
523
 'is not a member!'      => 'není platným uživatelem',
524
 'localhost'          => 'lokální server',
114 finnarne 525
 'locked!'           => 'Uzamčeno!',
2 finnarne 526
 'paid on purchases'      => 'zaplaceno na vstupu',
527
 'sent to printer'       => 'vytištěno',
528
 'successfully created!'    => 'úspěšně vytvořen!',
529
 'successfully deleted!'    => 'úspěšně smazán!',
114 finnarne 530
 'to'             => 'do',
531
 'to Version'         => 'do Verze',
2 finnarne 532
 'website'           => 'www adresa',
533
};
534
 
535
1;