Subversion Repositories sql-ledger-old

Rev

Rev 114 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 finnarne 1
# These are all the texts to build the translations files.
2
# The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
3
# you can add the translation in this file or in the 'missing' file
4
# run locales.pl from this directory to rebuild the translation files
5
 
6
$self{texts} = {
7
 'AP'             => 'Crediteuren',
8
 'AP Aging'          => 'Crediteuren Ouderdomsoverzicht',
114 finnarne 9
 'AP Outstanding'       => 'Openstaande Crediteuren',
2 finnarne 10
 'AP Transaction'       => 'Crediteurenboeking',
11
 'AP Transactions'       => 'Crediteurenboekingen',
12
 'AR'             => 'Debiteuren',
13
 'AR Aging'          => 'Debiteuren Ouderdomsoverzicht',
114 finnarne 14
 'AR Outstanding'       => 'Openstaande Debiteuren',
2 finnarne 15
 'AR Transaction'       => 'Debiteurenboeking',
16
 'AR Transactions'       => 'Debiteurenboekingen',
17
 'About'            => 'Over',
18
 'Access Control'       => 'Toegangsbeheer',
19
 'Account'           => 'Rekening',
20
 'Account Number'       => 'Rekeningnummer',
21
 'Account Number missing!'   => 'Rekeningnummer mist!',
22
 'Account Type'        => 'Rekeningtype',
23
 'Account Type missing!'    => 'Rekeningtype mist!',
24
 'Account deleted!'      => 'Rekening verwijderd',
25
 'Account saved!'       => 'Rekening opgeslagen',
26
 'Accounting'         => 'Boekhouding',
27
 'Accounting Menu'       => 'Boekhoudmenu',
28
 'Accounts'          => 'Rekeningen',
29
 'Active'           => 'Actief',
30
 'Add'             => 'Toevoegen',
31
 'Add Account'         => 'Rekening toevoegen',
32
 'Add Accounts Payables Transaction' => 'Crediteurenboeking toevoegen',
33
 'Add Accounts Receivables Transaction' => 'Debiteurenboeking toevoegen',
34
 'Add Assembly'        => 'Assemblage toevoegen',
114 finnarne 35
 'Add Cash Transfer Transaction' => 'Kasoverboeking toevoegen',
2 finnarne 36
 'Add Customer'        => 'Klant toevoegen',
37
 'Add GIFI'          => 'Toevoegen GIFI',
38
 'Add General Ledger Transaction' => 'Journaalpost toevoegen',
114 finnarne 39
 'Add Group'          => 'Groep toevoegen',
40
 'Add POS Invoice'       => 'Directe verkooporder toevoegen',
2 finnarne 41
 'Add Part'          => 'Artikel toevoegen',
42
 'Add Project'         => 'Project toevoegen',
43
 'Add Purchase Order'     => 'Inkooporder toevoegen',
44
 'Add Sales Invoice'      => 'Verkoopfactuur toevoegen',
45
 'Add Sales Order'       => 'Verkooporder toevoegen',
46
 'Add Service'         => 'Dienst toevoegen',
47
 'Add Transaction'       => 'Boeking toevoegen',
48
 'Add User'          => 'Gebruiker toevoegen',
49
 'Add Vendor'         => 'Leverancier toevoegen',
114 finnarne 50
 'Add Vendor Invoice'     => 'Inkoop factuur toevoegen',
2 finnarne 51
 'Address'           => 'Adres',
52
 'Administration'       => 'Administratie',
53
 'Administrator'        => 'Beheerder',
54
 'All'             => 'Allemaal',
55
 'All Datasets up to date!'  => 'Alle Datasets actueel',
56
 'Amount'           => 'Bedrag',
57
 'Amount Due'         => 'Verschuldigd bedrag',
58
 'Amount does not equal applied!' => 'Bedrag is ongelijk aan toewijzing!',
59
 'Amount missing!'       => 'Bedrag ontbreekt!',
60
 'Applied'           => 'Toewijzing',
61
 'Apr'             => 'Apr',
62
 'April'            => 'April',
63
 'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'Weet u zeker dat u dit factuurnummer wilt verwijderen?',
64
 'Are you sure you want to delete Order Number' => 'Weet u zeker dat u dit ordernummer wilt verwijderen?',
65
 'Are you sure you want to delete Transaction' => 'Weet u zeker dat u deze boeking wilt verwijderen?',
66
 'Assemblies'         => 'Assemblage, samengestelde artikelen',
67
 'Assemblies restocked!'    => 'Assemblage naar voorraad geboekt',
114 finnarne 68
 'Assemblynumber missing!'   => 'Assemblagenummer mist!',
2 finnarne 69
 'Asset'            => 'Activa (bezittingen)',
70
 'Attachment'         => 'Bijlage',
71
 'Audit Control'        => 'Accountants Controle',
72
 'Aug'             => 'Aug',
73
 'August'           => 'Augustus',
74
 'BOM'             => 'Onderdelenlijst',
75
 'Backup'           => 'Backup',
76
 'Backup sent to'       => 'Backup gezonden aan',
77
 'Balance'           => 'Saldo',
78
 'Balance Sheet'        => 'Balans',
79
 'Bcc'             => 'Onzichtbare kopie aan',
114 finnarne 80
 'Beginning Balance'      => 'Begin Balans',
2 finnarne 81
 'Bin'             => 'Locatie',
82
 'Books are open'       => 'Boekingsperiode is open',
83
 'Bought'           => 'Ingekocht',
84
 'Business Number'       => 'Kamer van Koophandel nummer',
85
 'C'              => 'C',
86
 'COGS'            => 'Kostprijs Verkopen',
114 finnarne 87
 'Cannot create Lockfile!'   => 'Kan geen blokkeerbestand aanmaken',
88
 'Cannot delete account!'   => 'Kan rekening niet verwijderen!',
2 finnarne 89
 'Cannot delete customer!'   => 'Kan klant niet verwijderen!',
90
 'Cannot delete default account!' => 'Kan standaardrekening niet verwijderen!',
91
 'Cannot delete invoice!'   => 'Kan factuur niet verwijderen!',
92
 'Cannot delete item!'     => 'Kan onderdeel niet verwijderen!',
93
 'Cannot delete order!'    => 'Kan order niet verwijderen!',
94
 'Cannot delete transaction!' => 'Kan transactie niet verwijderen!',
95
 'Cannot delete vendor!'    => 'Kan leverancier niet verwijderen!',
96
 'Cannot post invoice for a closed period!' => 'Kan geen factuur boeken in afgesloten periode!',
97
 'Cannot post invoice!'    => 'Kan factuur niet boeken!',
98
 'Cannot post payment for a closed period!' => 'Kan geen betaling boeken voor afgesloten periode!',
99
 'Cannot post payment!'    => 'Kan betaling niet boeken!',
100
 'Cannot post transaction for a closed period!' => 'Kan geen boeking maken in afgesloten periode',
101
 'Cannot post transaction!'  => 'Kan transactie niet boeken!',
102
 'Cannot process payment for a closed period!' => 'Kan geen betaling verwerken voor afgesloten periode!',
103
 'Cannot save account!'    => 'Kan rekening niet opslaan!',
104
 'Cannot save order!'     => 'Kan order niet opslaan!',
105
 'Cannot save preferences!'  => 'Kan voorkeuren niet opslaan!',
114 finnarne 106
 'Cannot set account for more than one of AR, AP or IC' => 'Kan de rekening niet instellen voor meer dan een van de Debiteuren, Crediteuren of IC',
2 finnarne 107
 'Cannot stock assemblies!'  => 'Kan assemblages niet in voorraad nemen!',
108
 'Cash'            => 'Kas (contant)',
109
 'Cash based'         => 'Kasbasis (contante verkopen)',
110
 'Cc'             => 'Copie aan',
114 finnarne 111
 'Change'           => 'Wijzig',
2 finnarne 112
 'Change Admin Password'    => 'Admin wachtwoord veranderen',
113
 'Change Password'       => 'Verander wachtwoord',
114
 'Character Set'        => 'Karakter set',
115
 'Chart of Accounts'      => 'Rekeningstelsel',
116
 'Check'            => 'Cheque',
117
 'Check printed!'       => 'Cheque geprint!',
118
 'Check printing failed!'   => 'Cheque printen mislukt!',
119
 'Click on login name to edit!' => 'Klik op login naam om deze te bewerken.',
120
 'Close Books up to'      => 'Boeken afsluiten tot',
121
 'Closed'           => 'Afgesloten',
122
 'Company'           => 'Bedrijf',
123
 'Compare to'         => 'Vergelijk met',
124
 'Confirm!'          => 'Bevestig!',
125
 'Connect to'         => 'Verbinden met',
126
 'Contact'           => 'Contact',
127
 'Continue'          => 'Verder',
128
 'Copies'           => 'KopieŽn',
129
 'Copy to COA'         => 'KopieŽr naar rekeningstelsel',
130
 'Create Chart of Accounts'  => 'Maak rekeningstelsel',
131
 'Create Dataset'       => 'Maak dataset',
132
 'Credit'           => 'Credit',
133
 'Credit Limit'        => 'Kredietlimiet',
134
 'Curr'            => 'Val.',
135
 'Currency'          => 'Valuta',
136
 'Current'           => 'Huidig',
137
 'Customer'          => 'Klant',
114 finnarne 138
 'Customer Transaction History' => 'Transactie geschiedenis klant',
2 finnarne 139
 'Customer deleted!'      => 'Klant verwijderd!',
140
 'Customer missing!'      => 'Klant ontbreekt!',
141
 'Customer not on file!'    => 'Klant bestaat niet!',
142
 'Customer saved!'       => 'Klant opgeslagen!',
143
 'Customers'          => 'Klanten',
144
 'DBI not installed!'     => 'DBI niet geinstalleerd',
145
 'Database'          => 'Database',
146
 'Database Administration'   => 'Database administratie',
147
 'Database Driver not checked!' => 'Database Driver niet aangevinkt',
148
 'Database Host'        => 'Database computer',
149
 'Database User missing!'   => 'Geen database gebruiker aanwezig!',
150
 'Dataset'           => 'Dataset',
114 finnarne 151
 'Dataset is newer than version!' => 'Dataset is nieuwer dan de versie!',
2 finnarne 152
 'Dataset missing!'      => 'Geen dataset aanwezig',
153
 'Dataset updated!'      => 'Dataset aangepast aan nieuwe versie!',
154
 'Date'            => 'Datum',
155
 'Date Format'         => 'Datum formaat',
156
 'Date Paid'          => 'Betaaldatum',
157
 'Date missing!'        => 'Datum ontbreekt!',
158
 'Debit'            => 'Debet',
159
 'Dec'             => 'Dec',
160
 'December'          => 'December',
161
 'Decimalplaces'        => 'Aantal Decimalen',
114 finnarne 162
 'Decrease'          => 'Vermindering',
2 finnarne 163
 'Delete'           => 'Verwijder',
164
 'Delete Account'       => 'Rekening verwijderen',
165
 'Delete Dataset'       => 'Verwijder dataset',
166
 'Delivery Date'        => 'Leverdatum',
167
 'Deposit'           => 'Storting',
168
 'Description'         => 'Omschrijving',
114 finnarne 169
 'Detail'           => 'Detail',
2 finnarne 170
 'Difference'         => 'Verschil',
171
 'Directory'          => 'Directory',
114 finnarne 172
 'Disc'            => 'Schijf',
2 finnarne 173
 'Discount'          => 'Korting',
174
 'Done'            => 'Klaar',
175
 'Drawing'           => 'Tekening',
176
 'Driver'           => 'Besturings programma',
177
 'Dropdown Limit'       => 'Maximum in dropdown-lijst',
178
 'Due Date'          => 'Vervaldatum',
179
 'Due Date missing!'      => 'Vervaldatum mist!',
180
 'E-mail'           => 'E-mail',
181
 'E-mail Statement to'     => 'E-mail Overzicht aan',
182
 'E-mail address missing!'   => 'E-mailadres mist!',
183
 'Edit'            => 'Wijzig',
184
 'Edit Account'        => 'Rekening wijzigen',
185
 'Edit Accounts Payables Transaction' => 'Wijzig Crediteurenboeking',
186
 'Edit Accounts Receivables Transaction' => 'Wijzig Debiteurenboeking',
187
 'Edit Assembly'        => 'Assemblage wijzigen',
114 finnarne 188
 'Edit Cash Transfer Transaction' => 'Kasoverboeking wijzigen',
19 finnarne 189
 'Edit Customer'        => 'Klant wijzigen',
2 finnarne 190
 'Edit GIFI'          => 'Wijzig GIFI',
191
 'Edit General Ledger Transaction' => 'Boeking in grootboek wijzigen',
114 finnarne 192
 'Edit Group'         => 'Groep wijzigen',
193
 'Edit POS Invoice'      => 'Directe verkooporder wijzigen',
2 finnarne 194
 'Edit Part'          => 'Artikel wijzigen',
195
 'Edit Preferences for'    => 'Instellingen wijzigen voor',
196
 'Edit Project'        => 'Project wijzigen',
197
 'Edit Purchase Order'     => 'Inkooporder wijzigen',
198
 'Edit Sales Invoice'     => 'Verkoopfactuur wijzigen',
199
 'Edit Sales Order'      => 'Verkoop order wijzigen',
200
 'Edit Service'        => 'Dienst wijzigen',
201
 'Edit Template'        => 'Template wijzigen',
202
 'Edit User'          => 'Gebruiker wijzigen',
19 finnarne 203
 'Edit Vendor'         => 'Leverancier wijzigen',
114 finnarne 204
 'Edit Vendor Invoice'     => 'Inkoop factuur wijzigen',
2 finnarne 205
 'Employee'          => 'Werknemer',
19 finnarne 206
 'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Boeking terugdraaien voor alle data',
2 finnarne 207
 'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Vul max drie karakters in, gescheiden door een dubbelepunt (b.v. EUR:USD:GBP:CAD) voor lokale en buitenlandse valuta',
208
 'Equity'           => 'Passiva/Eigen Vermogen',
209
 'Exch'            => 'Wisselkoers',
114 finnarne 210
 'Exchange Rate'        => 'Wisselkoers',
211
 'Exchange rate for payment missing!' => 'Wisselkoers voor Betaling mist!',
212
 'Exchange rate missing!'   => 'Wisselkoers mist!',
2 finnarne 213
 'Existing Datasets'      => 'Bestaande datasets',
214
 'Expense'           => 'Onkosten',
215
 'Expense Account'       => 'Onkostenrekening',
216
 'Expense/Asset'        => 'Uitgaven',
217
 'Extended'          => 'Uitgebreid',
114 finnarne 218
 'FX'             => 'FX',
2 finnarne 219
 'Fax'             => 'Fax',
220
 'Feb'             => 'Feb',
221
 'February'          => 'Februari',
222
 'Foreign Exchange Gain'    => 'Wisselkoers winst',
223
 'Foreign Exchange Loss'    => 'Wisselkoers verlies',
114 finnarne 224
 'Foreign Price'        => 'Vreemde valuta prijs',
2 finnarne 225
 'From'            => 'Van',
226
 'GIFI'            => 'GIFI',
227
 'GIFI deleted!'        => 'GIFI verwijderd!',
228
 'GIFI missing!'        => 'GIFI ontbreekt!',
229
 'GIFI saved!'         => 'GIFI opgeslagen!',
230
 'GL Transaction'       => 'Grootboekboeking (memoriaal) ',
231
 'General Ledger'       => 'Grootboek',
232
 'Goods & Services'      => 'Goederen & Diensten',
114 finnarne 233
 'Group'            => 'Groep',
234
 'Group Items'         => 'Groep Onderdelen',
235
 'Group deleted!'       => 'Groep verwijderd!',
236
 'Group missing!'       => 'Groep mist!',
237
 'Group saved!'        => 'Groep opgeslagen!',
238
 'Groups'           => 'Groepen',
2 finnarne 239
 'HTML Templates'       => 'HTML Sjablonen',
240
 'Heading'           => 'Kopregel',
114 finnarne 241
 'History'           => 'Geschiedenis',
2 finnarne 242
 'Host'            => 'Host',
243
 'Hostname missing!'      => 'Geen hostnaam!',
244
 'ID'             => 'ID',
245
 'Image'            => 'Plaatje',
246
 'In-line'           => 'In Lijn',
114 finnarne 247
 'Include Exchange Rate Difference' => 'Inclusief wisselkoers verschil',
2 finnarne 248
 'Include in Report'      => 'Uitvoer inclusief',
249
 'Include in drop-down menus' => 'Invoegen in drop-down menus',
250
 'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Deze klant/leverancier toevoegen als belastbaar?',
251
 'Income'           => 'Inkomsten',
252
 'Income Account'       => 'Inkomstenrekening',
253
 'Income Statement'      => 'Inkomstenoverzicht',
254
 'Incorrect Dataset version!' => 'Ongeldige versie Dataset!!',
255
 'Incorrect Password!'     => 'Verkeerd paswoord',
114 finnarne 256
 'Increase'          => 'Toename',
2 finnarne 257
 'Individual Items'      => 'Onderliggede onderdelen',
258
 'Inventory'          => 'Voorraad',
259
 'Inventory Account'      => 'Voorraadrekening',
260
 'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'Aanwezige voorraad moet nul zijn voordat een assemblage als \'niet actief\' kan worder gemarkeerd.',
261
 'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Aanwezige voorraad moet nul zijn voordat een product als \'niet actief\' kan worder gemarkeerd.',
262
 'Invoice'           => 'Factuur',
263
 'Invoice Date'        => 'Factuurdatum',
264
 'Invoice Date missing!'    => 'Factuurdatum mist!',
265
 'Invoice Number'       => 'Factuurnummer',
266
 'Invoice Number missing!'   => 'Factuurnummer mist!',
267
 'Invoice deleted!'      => 'Factuur verwijderd!',
268
 'Invoice posted!'       => 'Factuur geboekt!',
269
 'Invoices'          => 'Facturen',
270
 'Is this a summary account to record' => 'Totaalrekening voor',
271
 'Item deleted!'        => 'Onderdeel verwijderd!',
272
 'Item not on file!'      => 'Dit onderdeel is niet in de database gevonden!',
273
 'Jan'             => 'Jan',
274
 'January'           => 'Januari',
275
 'Jul'             => 'Jul',
276
 'July'            => 'Juli',
277
 'Jun'             => 'Jun',
278
 'June'            => 'Juni',
279
 'LaTeX Templates'       => 'Latex Sjablonen',
280
 'Language'          => 'Taal',
281
 'Last Cost'          => 'Vorige kostprijs',
282
 'Last Invoice Number'     => 'Laatste factuurnummer',
283
 'Last Numbers & Default Accounts' => 'Laatst toegekende nummers & Standaard Rekeningen',
284
 'Last Purchase Order Number' => 'Laatste inkoopordernummer',
285
 'Last Sales Order Number'   => 'Laatste Verkooporder nummer',
286
 'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => 'Laat host en port veld leeg, tenzij u een netwerk connectie wilt opzetten.',
287
 'Liability'          => 'Passiva',
288
 'Licensed to'         => 'Gelicenseerd aan',
289
 'Line Total'         => 'Totaal Regel',
290
 'Link'            => 'Verbinding',
291
 'Link Accounts'        => 'Rekeningen verbinden',
292
 'List Accounts'        => 'Rekeningen weergeven',
293
 'List GIFI'          => 'GIFI weergeven',
294
 'List Price'         => 'Prijzen weergeven',
295
 'List Transactions'      => 'Boekingen tonen',
114 finnarne 296
 'Lock System'         => 'Vergrendel het Systeem',
297
 'Lockfile created!'      => 'Blokkeerbestand aangemaakt!',
298
 'Lockfile removed!'      => 'Blokkeerbestand verwijderd!',
2 finnarne 299
 'Login'            => 'Login',
114 finnarne 300
 'Login name missing!'     => 'Login naam ontbreekt!',
2 finnarne 301
 'Logout'           => 'Logout',
302
 'Make'            => 'Fabrikant',
303
 'Mar'             => 'Mrt',
304
 'March'            => 'Maart',
305
 'May'             => 'Mei',
306
 'May '            => 'Mei',
307
 'Message'           => 'Boodschap',
308
 'Microfiche'         => 'Microfiche',
309
 'Model'            => 'Type',
114 finnarne 310
 'Multibyte Encoding'     => 'Unicode',
2 finnarne 311
 'N/A'             => 'N/A',
312
 'Name'            => 'Naam',
313
 'Name missing!'        => 'Naam ontbreekt!',
314
 'New Templates'        => 'Nieuwe templates',
315
 'No'             => 'Nee',
316
 'No Database Drivers available!' => 'Geen database besturings programma aanwezig',
317
 'No Dataset selected!'    => 'Geen dataset geselecteerd',
318
 'No email address for'    => 'Geen email adres voor',
319
 'No.'             => 'Nr.',
320
 'Notes'            => 'Opmerkingen',
321
 'Nothing applied!'      => 'Niets toegewezen!',
322
 'Nothing selected!'      => 'Niets geselecteerd!',
323
 'Nothing to delete!'     => 'Niets te verwijderen',
324
 'Nov'             => 'Nov',
325
 'November'          => 'November',
326
 'Number'           => 'Nummer',
327
 'Number Format'        => 'Nummeraanduiding',
328
 'Number missing in Row'    => 'Getal missend in regel',
329
 'O'              => 'O',
330
 'Obsolete'          => 'Niet actief',
331
 'Oct'             => 'Okt',
332
 'October'           => 'Oktober',
333
 'On Hand'           => 'Op voorraad',
334
 'On Order'          => 'In bestelling',
335
 'Open'            => 'Open',
336
 'Oracle Database Administration' => 'Oracle Database Administratie',
337
 'Order'            => 'Bestelling',
338
 'Order Date'         => 'Orderdatum',
339
 'Order Date missing!'     => 'Geen order datum aanwezig',
340
 'Order Entry'         => 'Order invoer',
341
 'Order Number'        => 'Referentie',
342
 'Order Number missing!'    => 'Geen ordernummer aanwezig',
343
 'Order deleted!'       => 'Order verwijderd!',
344
 'Order saved!'        => 'Order opgeslagen!',
345
 'Ordered'           => 'Besteld',
346
 'Orphaned'          => 'Wees',
114 finnarne 347
 'Out of balance transaction!' => 'Transactie is niet in evenwicht',
2 finnarne 348
 'Out of balance!'       => 'Niet in evenwicht!',
114 finnarne 349
 'Outstanding'         => 'Openstaand',
2 finnarne 350
 'PDF'             => 'PDF',
114 finnarne 351
 'POS'             => 'Verkooppunt',
352
 'POS Invoice'         => 'Directe verkooporder',
2 finnarne 353
 'Packing List'        => 'Pakbon',
354
 'Packing List Date missing!' => 'Pakbon datum mist!',
355
 'Packing List Number missing!' => 'Pakbon nummer mist!',
356
 'Paid'            => 'Betaald',
357
 'Paid in full'        => 'Volledig betaald',
358
 'Part'            => 'Artikel',
114 finnarne 359
 'Partnumber'         => 'Artkelnummer',
360
 'Partnumber missing!'     => 'Artikelnummer mist!',
2 finnarne 361
 'Parts'            => 'Artikelen',
362
 'Parts Inventory'       => 'Artikelenvrd',
363
 'Password'          => 'Wachtwoord',
364
 'Password changed!'      => 'Wachtwoord gewijzigd!',
365
 'Payables'          => 'Betalingen',
366
 'Payment'           => 'Betaling',
367
 'Payment date missing!'    => 'Geen betalingsdatum aanwezig!',
368
 'Payment posted!'       => 'Betaling geboekt!',
369
 'Payments'          => 'Betalingen',
370
 'Pg Database Administration' => 'Pg Database Administratie',
114 finnarne 371
 'PgPP Database Administration' => 'PgPP Database Administratie',
2 finnarne 372
 'Phone'            => 'Tel.',
373
 'Port'            => 'Port',
374
 'Port missing!'        => 'Geen port aanwezig',
375
 'Post'            => 'Boek',
376
 'Post as new'         => 'Boek als nieuw',
114 finnarne 377
 'Posted!'           => 'Geboekt!',
2 finnarne 378
 'Postscript'         => 'Postscript',
379
 'Preferences'         => 'Instellingen',
380
 'Preferences saved!'     => 'Instellingen bewaard!',
381
 'Price'            => 'Prijs',
382
 'Print'            => 'Afdrukken',
383
 'Printer'           => 'Printer',
384
 'Project'           => 'Project',
114 finnarne 385
 'Project Number'       => 'Projectnummer',
2 finnarne 386
 'Project Number missing!'   => 'Projectnummer ontbreekt!',
387
 'Project deleted!'      => 'Project verwijderd!',
388
 'Project saved!'       => 'Project opgeslagen!',
389
 'Projects'          => 'Projecten',
390
 'Purchase Order'       => 'Inkooporder',
391
 'Purchase Orders'       => 'Inkooporders',
392
 'Qty'             => 'Aantal',
114 finnarne 393
 'R'              => 'R',
2 finnarne 394
 'ROP'             => 'Minimum voorraad',
395
 'Rate'            => 'Percentage',
396
 'Recd'            => 'Ontvangen',
397
 'Receipt'           => 'Ontvangstbewijs',
114 finnarne 398
 'Receipt printed!'      => 'Ontvangstbewijs geprint!',
399
 'Receipt printing failed!'  => 'Ontvangstbewijs printen mislukt!',
2 finnarne 400
 'Receipts'          => 'Ontvangstbewijzen',
401
 'Receivables'         => 'Vorderingen',
402
 'Reconciliation'       => 'Bank Overzicht',
403
 'Record in'          => 'Boeken op',
404
 'Reference'          => 'Referentie',
405
 'Reference missing!'     => 'Referentie ontbreekt!',
406
 'Remaining'          => 'Resterend',
407
 'Report for'         => 'Rapport voor',
408
 'Reports'           => 'Rapporten',
409
 'Required by'         => 'Nodig voor',
410
 'Retained Earnings'      => 'Winstreserve',
114 finnarne 411
 'Sale'            => 'Verkoopfactuur',
2 finnarne 412
 'Sales'            => 'Verkoop',
413
 'Sales Invoice'        => 'Verkoopfactuur',
114 finnarne 414
 'Sales Invoices'       => 'Verkoopfacturen',
2 finnarne 415
 'Sales Order'         => 'Verkooporder',
416
 'Sales Orders'        => 'Verkooporders',
114 finnarne 417
 'Salesperson'         => 'Verkoper',
2 finnarne 418
 'Save'            => 'Opslaan',
419
 'Save as new'         => 'Opslaan als nieuw',
420
 'Save to File'        => 'Opslaan als bestand',
421
 'Screen'           => 'Scherm',
114 finnarne 422
 'Search'           => 'Zoeken',
2 finnarne 423
 'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'Selecteer de te verwijderen dataset en klik op "verder"',
424
 'Select all'         => 'Selecteer alles',
425
 'Select from one of the items below' => 'Kies een van de onderstaande items',
426
 'Select from one of the names below' => 'Kies een van de onderstaande namen',
427
 'Select postscript or PDF!'  => 'Kies postscript of PDF',
428
 'Sell Price'         => 'Verkoopprijs',
429
 'Send by E-Mail'       => 'Verzenden per E-mail',
430
 'Sep'             => 'Sep',
431
 'September'          => 'September',
432
 'Service'           => 'Dienst',
433
 'Service Items'        => 'Dienst',
114 finnarne 434
 'Servicenumber missing!'   => 'Dienstnummer mist',
2 finnarne 435
 'Services'          => 'Diensten',
436
 'Setup Templates'       => 'Setup templates',
437
 'Ship'            => 'Verzenden',
438
 'Ship to'           => 'Verzenden aan',
439
 'Ship via'          => 'Verzenden via',
440
 'Short'            => 'Kort',
441
 'Signature'          => 'Handtekening',
442
 'Sold'            => 'Verkocht',
443
 'Source'           => 'Herkomst',
444
 'Standard'          => 'Standaard',
445
 'Statement'          => 'Overzicht',
446
 'Statement Balance'      => 'Saldo Overzicht',
447
 'Statement sent to'      => 'Overzicht verzonden aan',
448
 'Statements sent to printer!' => 'Overzichten afgedrukt',
114 finnarne 449
 'Stock'            => 'Voorraad',
2 finnarne 450
 'Stock Assembly'       => 'Assemblage voorraad',
451
 'Stylesheet'         => 'Stylesheet',
452
 'Subject'           => 'Onderwerp',
453
 'Subtotal'          => 'Subtotaal',
114 finnarne 454
 'Summary'           => 'Totaal',
2 finnarne 455
 'System'           => 'Systeem',
456
 'Tax'             => 'Belasting',
457
 'Tax Accounts'        => 'Belasting Rekeningen',
458
 'Tax Included'        => 'Inclusief Belasting',
459
 'Tax collected'        => 'Belasting verschuldigd',
460
 'Tax paid'          => 'Belasting Betaald',
461
 'Taxable'           => 'Belastbaar percentage',
462
 'Template saved!'       => 'Template opgeslagen!',
463
 'Templates'          => 'Templates',
464
 'Terms: Net'         => 'Netto',
114 finnarne 465
 'Text Templates'       => 'Tekst templates',
2 finnarne 466
 'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'De volgende datasets zijn niet ingebruik en kunnen worder verwijderd.',
467
 'The following Datasets need to be updated' => 'De volgende datasets moeten worden bijgewerkt',
468
 'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'Dit is een eerste controle. Er wordt niks gecreťerd of verwijderd.',
114 finnarne 469
 'Till'            => 'Geldlade',
2 finnarne 470
 'To'             => 'Tot',
471
 'To add a user to a group edit a name, change the login name and save. A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => 'Om een gebruiker aan een groep toe te voegen, een naam te wijzigen, een login naam te wijzigen en op te slaan. Een nieuwe gebruiker zal dan worder opgeslagen met dezelfde gegevens onder de nieuwe login naam.',
472
 'Top Level'          => 'Top Niveau',
473
 'Total'            => 'Totaal',
474
 'Transaction Date missing!'  => 'Boekingsdatum mist!',
475
 'Transaction deleted!'    => 'Boeking verwijderd!',
476
 'Transaction posted!'     => 'Boeking opgeslagen!',
477
 'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Boekingen verplicht terugdraaien voor alle datums',
478
 'Transaction reversal enforced up to' => 'Boekingen verplicht terugdraaien tot aan',
479
 'Transactions'        => 'Boekingen',
480
 'Transactions exist, cannot delete customer!' => 'Kan klant niet verwijderen, er zijn onderliggende boekingen!',
481
 'Transactions exist, cannot delete vendor!' => 'Kan leverancier niet verwijderen, er zijn onderliggende boekingen!',
482
 'Transactions exist; cannot delete account!' => 'Kan rekening niet verwijderen, er zijn onderliggende boekingen!',
114 finnarne 483
 'Transfer'          => 'Overdracht',
2 finnarne 484
 'Trial Balance'        => 'Proefbalans',
485
 'Unit'            => 'Eenheid',
486
 'Unit of measure'       => 'Rekeneenheid',
114 finnarne 487
 'Unlock System'        => 'Ontgrendel het systee',
2 finnarne 488
 'Update'           => 'Bijwerken',
489
 'Update Dataset'       => 'Dataset bijwerken',
490
 'Updated'           => 'Bijgewerkt',
114 finnarne 491
 'Upgrading Dataset'      => 'Breng dataset naar hoger nivo',
2 finnarne 492
 'Use Templates'        => 'Gebruik templates',
493
 'User'            => 'Gebruiker',
494
 'User deleted!'        => 'Gebruiker verwijderd!',
495
 'User saved!'         => 'Gebruiker opgeslagen!',
496
 'Vendor'           => 'Leverancier',
114 finnarne 497
 'Vendor Invoice'       => 'Inkoopfaktuur',
498
 'Vendor Invoices'       => 'Inkoopfakturen',
499
 'Vendor Transaction History' => 'Transactie geschiedenis leverancier',
2 finnarne 500
 'Vendor deleted!'       => 'Leverancier verwijderd!',
501
 'Vendor missing!'       => 'Leverancier ontbreekt!',
502
 'Vendor not on file!'     => 'Leverancier bestaat niet!',
503
 'Vendor saved!'        => 'Leverancier opgeslagen!',
504
 'Vendors'           => 'Leveranciers',
505
 'Version'           => 'Versie',
114 finnarne 506
 'Warning!'          => 'Waarschuwing!',
2 finnarne 507
 'Weight'           => 'Gewicht',
508
 'Weight Unit'         => 'Gewichtseenheid',
509
 'What type of item is this?' => 'Wat voor soort artikel is dit?',
510
 'Year End'          => 'Einde van het boekjaar',
511
 'Yes'             => 'Ja',
512
 'You are logged out!'     => 'U bent uitgelogd!',
513
 'You did not enter a name!'  => 'U heeft geen naam gegeven!',
514
 'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Vul een "host" en een "port" voor netwerk connecties!',
114 finnarne 515
 'account cannot be set to any other type of account' => 'Rekening kan niet ingesteld worden als enig ander type rekening',
2 finnarne 516
 'as at'            => 'per',
517
 'collected on sales'     => 'verzameld voor de verkoop',
518
 'days'            => 'dagen',
519
 'does not exist'       => 'bestaat niet',
114 finnarne 520
 'done'            => 'klaar',
2 finnarne 521
 'ea'             => 'voor',
522
 'emailed to'         => 'per email verzonden aan',
523
 'for Period'         => 'voor periode',
524
 'is already a member!'    => 'is al een gebruiker',
525
 'is not a member!'      => 'is geen gebruiker',
526
 'localhost'          => 'localhost',
19 finnarne 527
 'locked!'           => 'geblokkeerd',
2 finnarne 528
 'paid on purchases'      => 'betaald op inkopen',
529
 'sent to printer'       => 'Afgedrukt',
530
 'successfully created!'    => 'Succesvol aangemaakt',
531
 'successfully deleted!'    => 'Verwijderen succesvol',
532
 'to'             => 'tot',
114 finnarne 533
 'to Version'         => 'tot versie',
2 finnarne 534
 'website'           => 'website',
535
};
536
 
537
1;