Subversion Repositories skolelinux

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 71730 → Rev 71731

/trunk/www/www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/annual-reports/2016.md
1,5 → 1,3
Utkast til
 
Årsberetning i SLX Debian Labs for 2016
=======================================
 
60,7 → 58,7
mangelen på ansatte ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle
tiltak med hensyn til likestilling.
 
Oslo, 2017-06-XX
Oslo, 2017-06-26
 
I styret for SLX Debian Labs