Subversion Repositories skolelinux

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 71733 → Rev 71734

/trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html
42,7 → 42,7
Deltagerne på denne lista har bidratt til å lage denne ordlista og
står ansvarlig for oppdateringer. Lista er laget for oversettere av
ulike dataprogrammer til norsk, for eksempel KDE, Gnome og
OpenOffice.org.</p>
LibreOffice.</p>
 
<h3 id="kilder">Kilder</h3>