Subversion Repositories skolelinux

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 71737 → Rev 71738

/trunk/www/i18n.skolelinux.no/retningslinjer.html
2163,7 → 2163,7
og «1700&#xa0;<abbr title="megahertz">MHz</abbr>».</p>
 
<p>Andre forkortingar, som «<abbr title="for eksempel">f.eks.</abbr>»
skal alltid ha punktum. Men i omsettingane våre brukar skriv me heilt ut,
skal alltid ha punktum. Men i omsettingane våre skriv me heilt ut,
og brukar ikkje slike forkortingar, sjølv om dei gjer det i originalteksten.
Det er vanlegvis nok av plass til dette.</p>