Subversion Repositories skolelinux

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 71736 → Rev 71737

/trunk/www/i18n.skolelinux.no/retningslinjer.html
203,8 → 203,8
<p>Som grunnregel brukar me <i>-ar</i>-forma i presens av verb der me kan velja mellom
<i>-ar</i> og <i>-er</i>. Me skriv for eksempel «brukar» i staden for «bruker», «klarar» i staden for
«klarer» og «spelar» i staden for «speler». Men for desse tre verba brukar me <em>blanda bøying</em>,
med preteritums-, perfektum- og adjektivformene «brukt(e)», «klart(e)» og «spelt(e)» i staden for «bruka»,
«klara» og «spela». Blanda bøying vart først tillaten i 2012-normalen.</p>
med preteritums-, perfektum- og adjektivformene «brukt(e)», «klart(e)», «tapt(e)» og «spelt(e)» i staden for «bruka»,
«klara», «tapa» og «spela». Blanda bøying vart først tillaten i 2012-normalen.</p>
 
<p>Hovudgrunnen er uttrykk som «Klarte ikkje [utføra handling]»,
som dukkar opp veldig ofte i omsetjingane våre. Denne synest me vil verka